Povraćaj sredstava i reklamacija

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 069/1272-723 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu naruciparce@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 069/1272-723, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu naruciparce@gmail.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu Fruiterama Biljana Radeka PR, Tolstojeva 4, 21000 Novi Sad.

 

Podaci o firmi

Naziv: Fruiterama Biljana Radeka PR

Tel: 069 1273 723

Broj računa: 170-50036101000-77 UniCredit bank Srbija a.d.

Matični broj: 66190510

PIB: 112562284

Šifra delatnosti: 1071-Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

e-mail: naruciparce@gmail.com